Champions League på vippen

Årets Champions League (CL) turnering er udskudt på ubestemt tid. Hvorledes den overhovedet afholdes igen vides ikke i skrivende stud.

Da Vestkysk tipsturnering er bygget op omkring CL med en årlig kvalifikation er spørgsmålet nu, om et koncept uden CL er nok til at holde turneringen i live?

En afgørelse hertil træffes senest d. 21. november.